Top Enka Musik Album Charts

via iTunes Store Irland

TOP 2

  • No. 1
  • Enka - €7.99
kiki
Kiki No Mi
  • No. 2
  • Enka - €4.99
Aska Japanese Drum Troupe
Dragon Fall