Topplista Enka Musik Album

via iTunes Store Singapore

TOP 24

 • No. 1
 • Enka - S$ 5.98
Aska Japanese Drum Troupe
Dragon Fall
 • No. 2
 • Enka - S$ 14.98
Hiroshi Miyama
First Best
 • No. 3
 • Enka - S$ 19.98
Yoshio Kimura
Yoshio Kimura Enka Guitar Best 20
 • No. 4
 • Enka - S$ 9.98
Shinichi Mori
Yukyu (Symphonic Album)
 • No. 5
 • Enka - S$ 9.98
kiki
Kiki No Mi
 • No. 6
 • Enka - S$ 9.98
Kidarinsyoue & Kidarinsyouko
Ranbu Tsugarujyamisen
 • No. 7
 • Enka - S$ 14.70
Toshu Fukami
Golden Enka
 • No. 8
 • Enka - S$ 5.98
Aska Japanese Drum Troupe
Wave - EP
 • No. 10
 • Enka - S$ 8.88
西小路 一葉
Kazuha Nishikoji Best - EP
 • No. 11
 • Enka - S$ 4.98
Yutaka Yamakawa
Kobushi - EP
 • No. 12
 • Enka - S$ 4.98
Aiko Moriyama
Ibukioroshi - EP
 • No. 13
 • Enka - S$ 4.98
Kaori Kozai
Chigirizake - EP
 • No. 15
 • Enka - S$ 12.98
Kaori Kozai
Kaori Kouzai Zenkyokushu 2019
 • No. 16
 • Enka - S$ 12.98
Osamu Miyaji
Golden Best Osamu Miyaji
 • No. 17
 • Enka - S$ 11.98
Akira Morita
The Sound of Japan - Shinobue- Japanese Bamboo Flute
 • No. 18
 • Enka - S$ 11.98
Kohsuke Takahashi
ALT SAX under the Stars(7)
 • No. 19
 • Enka - S$ 11.98
Abeya
Hinomarhythm
 • No. 20
 • Enka - S$ 9.98
CTA Orchestra
Aisyuunomadorosuenka
 • No. 21
 • Enka - S$ 1.98
Hiroko Hattori
Asitabana / Hanaikada - EP
 • No. 22
 • Enka - S$ 5.98
Angel's Music Box
Utanashi Hibari Misora
 • No. 23
 • Enka - S$ 7.40
Yuki Maeda
釜山発 - EP
 • No. 24
 • Enka - S$ 18.98
Shinichi Mori
45 Shunen! Shinichi Mori Best