Top Spoken Word Dal Letöltése Toplista

via iTunes Store Viet Nam

TOP 91

 • No. 1
 • Spoken Word 5.000đ
Vũ Quốc Anh
Khó (Báo Thức)
 • No. 2
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Mùa Đông Của Anh
 • No. 3
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Hoa Trinh Nữ
 • No. 4
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Sầu Tím Thiệp Hồng
 • No. 5
 • Spoken Word 5.000đ
Tinna Tình
Usnisa Vijaya Dharani
 • No. 6
 • Spoken Word 5.000đ
Tinna Tình
Avalokitesvara Mantra
 • No. 7
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Chuyến Tàu Hoàng Hôn
 • No. 8
 • Spoken Word 5.000đ
Tinna Tình
Medicine Buddha
 • No. 9
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Lone Wolf (Motivational Speech)
 • No. 10
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé
 • No. 11
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Cám Ơn Người Tình
 • No. 12
 • Spoken Word 5.000đ
Tinna Tình
Vajrasattva Mantra
 • No. 13
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Sầu Lẻ Bóng
 • No. 14
 • Spoken Word 5.000đ
Tinna Tình
Vajrasattva Mantra (drums)
 • No. 15
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Đôi Mắt Người Xưa
 • No. 16
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Chuyện Hợp Tan
 • No. 17
 • Spoken Word 6.500đ
Various Artists
หัวใจครึ่งดวง
 • No. 18
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Morning Motivation (Set Your Life up to Win)
 • No. 20
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Chuyện Tình Không Suy Tư
 • No. 21
 • Spoken Word 6.500đ
Mỹ Tâm
Xin Thời Gian Qua Mau
 • No. 22
 • Spoken Word 3.500đ
HOYO-MiX
Gion2
 • No. 23
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
The Lion Attitude (Motivational Speech)
 • No. 24
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Today Is the Day (Motivational Speech)
 • No. 38
 • Spoken Word 5.000đ
Chuck Le
Over (feat. Jessica Nguyen)
 • No. 39
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Discipline (Motivational Speech)
 • No. 40
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Lone Wolf (Motivational Speech)
 • No. 41
 • Spoken Word 5.000đ
Manchester United Boys
Glory Glory Man United (feat. Jenny Bae)
 • No. 42
 • Spoken Word 5.000đ
Vương Cây
Em có bao giờ nghĩ đến việc chết đi?
 • No. 43
 • Spoken Word 3.500đ
HOYO-MiX
Nightglow (Instrumental)
 • No. 46
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Be so Good They Can’t Ignore You
 • No. 47
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Hard Work Beats Talent (Motivational Speech)
 • No. 48
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Entrepreneur (The Self Made) [Motivational Speech]
 • No. 49
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Focus: Gym Motivation
 • No. 50
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Believe (Motivational Speech)
 • No. 51
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Win at All Costs (Motivational Speech)
 • No. 52
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Soul
Success Is a Journey Not a Destination (feat. Jesse Daley)
 • No. 54
 • Spoken Word 5.000đ
Fearless Motivation
Time for War V3.0 (Gym & Fitness Motivation)
 • No. 55
 • Spoken Word 5.000đ
The Honest Guys
Stop Negative Self-Talk. Guided Exercise
 • No. 56
 • Spoken Word 6.500đ
Reliable Source Music
Rest Your Weary Head
 • No. 57
 • Spoken Word 6.500đ
Reliable Source Music
Quest for Souls
 • No. 58
 • Spoken Word 3.500đ
Scott Price
Romeo and Juliet
 • No. 59
 • Spoken Word 5.000đ
Parry Gripp
Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom
 • No. 60
 • Spoken Word 6.500đ
Il Laboratorio del Ritmo
Auld Lang Syne (Traditional Celtic Version)
 • No. 62
 • Spoken Word 5.000đ
George W. Bush
Ground Zero Speech At The World Trade Towers Site - 9/14/2001
 • No. 67
 • Spoken Word 6.500đ
Tears for Fears
Diverse Relations
 • No. 68
 • Spoken Word 6.500đ
Tears for Fears
Positive Directions
 • No. 69
 • Spoken Word 6.500đ
Tears for Fears
Learning to Relax
 • No. 70
 • Spoken Word 6.500đ
Tears for Fears
Sybil and the Big Chair
 • No. 71
 • Spoken Word 6.500đ
Tears for Fears
Wrapped Up in Technology
 • No. 72
 • Spoken Word 6.500đ
Tears for Fears
Outside Forces
 • No. 73
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Face Adjusting Pt.4
 • No. 74
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Face Adjusting Pt.3
 • No. 75
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Face Adjusting Pt.2
 • No. 76
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Face Adjusting Pt.1
 • No. 77
 • Spoken Word 5.000đ
Miles Carter
If You Decide to Love Someone
 • No. 78
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
More Deep Ear Attention For You Pt.5
 • No. 79
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
More Deep Ear Attention For You Pt.4
 • No. 80
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
More Deep Ear Attention For You Pt.3
 • No. 81
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
More Deep Ear Attention For You Pt.2
 • No. 82
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
More Deep Ear Attention For You Pt.1
 • No. 83
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.7
 • No. 84
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.6
 • No. 85
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.5
 • No. 86
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.4
 • No. 87
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.3
 • No. 88
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.2
 • No. 89
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Sleep Triggers on a Helix Pt.1
 • No. 90
 • Spoken Word 6.500đ
Lian Kyla
Grown up Christmas List
 • No. 91
 • Spoken Word 5.000đ
GiBi ASMR
Deep & Intense Tapping Pt. 6